LƯỚI CHE NẮNG

Lưới che nắng có hai màu xanh và đen, với độ che phủ 60,70,80,%, các kích thước bề ngang 2m,3m,4m